Warsztaty otwarte – LIPIEC 2013

wystapienia-publiczne-s24

Wystąpienia publicznewystapienia-publiczne-znak

13 – 14 Lipca 2013 (sob-niedz) Warszawa
Wystąpienia publiczne + Wystąpienia przed kamerą + Mowa ciała
Dziś Super Promocja: tylko 497 zł netto!

Opis


Wszelkiego rodzaju wystąpienia publiczne są sytuacją szczególną. Ich celem jest skuteczny przekaz komunikatu. Co to jednak oznacza?

Czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego jednych słuchamy chętnie, zapamiętując i utożsamiając się z ich przesłaniem, podczas gdy słowa innych nie robią na nas wrażenia, nie wywołują żadnej reakcji – nawet tej negatywnej?

Stajesz przed ludźmi i masz im coś ważnego do zakomunikowania. Chcesz zyskać ich uznanie? Nakłonić ich do powzięcia korzystnej dla Ciebie decyzji? Przekonać do własnego pomysłu? Bronić własnych racji? Sprzedać swój wizerunek, produkt, ideę? Lub po prostu widzieć pozytywne reakcje słuchaczy na to, co i w jaki sposób im mówisz?

Jeśli czujesz się niepewnie, ogarnia Cię trema, nie wiesz, jak zachować się podczas wszelkiego typu wystąpień publicznych, poznaj techniki i zasady skutecznego radzenia sobie w tego rodzaju sytuacjach. Spraw, by Twój przekaz był wyjątkowy i wart zapamiętania przez innych. Tylko tak osiągniesz sukces na forum publiczym.

Program


x

Prowadzący


ZapisySzkolenia medialne


MedialneCelem szkoleń medialnych jest prezentacja metod umożliwiających osobom publicznym i przedstawicielom kadry zarządzającej (politycy, rzecznicy prasowi, menadżerowie) efektywne i efektoene wystąpienia przed kamerą. Wiąże się to przede wszystkim ze skutecznym wpływaniem na odbiorę komunikatu i prezentowaniem mu określonych treści nadawczych za pośrednictwem medium, jakim jest telewizja.

Sprawne przesłanie medialne jest możliwe dzięki wykorzystaniu odpowiednich technik.Wszystkie elementy szkolenia mają zastosowanie w debatach publicznych, kampaniach wyborczych, briefingach, wywiadach. Dzięki licznym ćwiczeniom (wystąpienie przed kamerą, analiza prezentacji), a także zapoznaniu z technikami erystycznymi, których celem jest umiejętne i skuteczne wpłynięcie na odbiorcę komunikatu – wystąpienie medialne stanie się sytuacją naturalną, bezstresową i przede wszystkim skuteczną.

MedialneMedialneMedialneMedialneSkuteczny Sprzedawca

skuteczny-handlowiecDziałasz w branży handlowej? Od jak dawna? Jesteś początkującym sprzedawcą stawiającym pierwsze kroki w tej fascynującej dziedzinie? Zależy Ci na własnym rozwoju i doskonaleniu umiejętności w przestrzeni zawodowej? Jeśli tak, z pewnością pragniesz być kompetentnym i przede wszystkim skutecznym handlowcem, który „zna się na rzeczy”, prawda? Jeśli choćby na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś pozytywnie, koniecznie zapoznaj się z ofertą tego profesjonalnego szkolenia. Dzięki niemu poznasz wiele praktycznych wskazówek i metod niezbędnych do sprawnego i swobodnego poruszania się w branży handlowej. Powodzenia!

Cele
♦ poznanie podstawowej wiedzy merytorycznej w zakresie technik profesjonalnej sprzedaży
♦ nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do przeprowadzania owocnych transakcji handlowych
♦ wypracowanie skutecznych narzędzi pozyskiwania klienta
♦ formułowanie i wdrażanie planów sprzedaży
♦ doskonalenie warsztatu zawodowego (możliwości rozwoju)
♦ budowanie wizerunku profesjonalnego sprzedawcy
♦ skuteczne działanie w warunkach stresogennych

Uczestnicy
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, pracowników biur obsługi klienta, handlowców z młodym stażem pracy, a także wszystkich zainteresowanych pozyskaniem rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z tematyką profesjonalnej sprzedaży.

Korzyści
Dzięki temu szkoleniu dowiesz się jak:
♦ budować wizerunek profesjonalnego sprzedawcy
♦ wzbudzać sympatię i zaufanie
♦ sprawnie posługiwać się technikami pozyskiwania klienta
♦ nie tracić klientów dotychczasowych
♦ rozpoznawać potrzeby klientów i dostosowywać do nich cechy oferowanego produktu
♦ zwiększyć własną skuteczność
♦ wykorzystywać nowo poznane techniki sprzedaży
♦ prezentować produkt uwzględniając indywidualne oczekiwania klienta
♦ radzić sobie w sytuacjach trudnych
♦ tworzyć plany i strategię działania przy jednoczesnym wcielaniu ich w życie

Program

Zadania i cele skutecznej sprzedaży
Czym jest sprzedaż?
Charakterystyka produktu
Tworzenie cech produktu a typologia klientów
Zamiana cech produktu na korzyści cenne z punktu widzenia klienta
Budowa schematów sprzedażowych

Zarządzanie relacjami z klientem
Wzbudzanie sympatii i zaufania
Nawiązywanie kontaktu
Indywidualne (osobowe) podejście do klienta
Budowanie poczucia bezpieczeństwa
Etykieta i savoir vivre
Kreowanie potrzeb klientów
Język korzyści
Język perswazji i manipulacji
Negocjacje i uwzględnianie stanowiska klienta
Zamiana wad produktu na jego zalety – dobór argumentów
Przebieg rozmowy handlowej
Rozwiązywanie sytuacji trudnych

Wizerunek profesjonalnego sprzedawcy
Rola pierwszego wrażenia
Budowanie więzi z klientem (identyfikacja, utożsamianie)
Sprzedawca jako klient
Operowanie przykładem, analogią (zakotwiczenie w rzeczywistości)
Znaczenie improwizacji
Dostosowywanie się do okoliczności, elastyczność
Rozładowywanie napięć
Żart, dygresja, anegdota – kiedy je stosować?

Wystąpienia publiczne

wystąpienia publiczneWszelkiego rodzaju wystąpienia publiczne są sytuacją szczególną. Ich celem jest skuteczny przekaz komunikatu. Co to jednak oznacza? Czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego jednych słuchamy chętnie, zapamiętując i utożsamiając się z ich przesłaniem, podczas gdy słowa innych nie robią na nas wrażenia, nie wywołują żadnej reakcji – nawet tej negatywnej? Stajesz przed ludźmi i masz im coś ważnego do zakomunikowania.

Chcesz zyskać ich uznanie? Nakłonić ich do powzięcia korzystnej dla Ciebie decyzji? Przekonać do własnego pomysłu? Bronić własnych racji? Sprzedać swój wizerunek, produkt, ideę? Lub po prostu widzieć pozytywne reakcje słuchaczy na to, co i w jaki sposób im mówisz? Jeśli czujesz się niepewnie, ogarnia Cię trema, nie wiesz, jak zachować się podczas wszelkiego typu wystąpień publicznych, poznaj techniki i zasady skutecznego radzenia sobie w tego rodzaju sytuacjach. Spraw, by Twój przekaz był wyjątkowy i wart zapamiętania przez innych. Tylko tak osiągniesz sukces na forum publiczym.

Cele

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci na sprawne poruszanie się w przestrzeni publicznej. Dzięki warsztatom nabierzesz większej pewności siebie i sprostasz nawet najtrudniejszym wyzwaniom, jakie nakłada na Ciebie konieczność porozumiewania się, przemawiania i wpływania na potencjalnych słuchaczy – odbiorców Twojego komunikatu.

Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest do polityków, dziennikarzy, rzeczników prasowych, pracowników naukowych, prezesów firm, a także wszystkich tych, którzy pragną dowiedzieć się w jaki sposób opanować sztukę sprawnego komunikowania się z otoczeniem podczas wystąpień publicznych.

Korzyści

Dzięki temu szkoleniu, dowiesz się jak:

♦ kreować swój wizerunek podczas wystąpień publicznych

♦ komunikować się nie tylko za pomocą słów, ale również mowy ciała

♦ zbudować poprawny kompozycyjnie przekaz

♦ przemawiać do żywej publiczności

♦ zyskać przychylność odbiorców

♦ odpowiadać na trudne pytania podczas konferencji prasowych

♦ wpływać na emocje, odczucia i poglądy słuchaczy

♦ sprawnie posługiwać się językiem podczas wystąpień publicznych (styl, retoryka, perswazja, itp.)

Program szkolenia

Rodzaje wystąpień publicznych a:

przygotowanie atrakcyjnego scenariusza wystąpienia

sposoby na tworzenie oryginalnych pomysłów fabuły prezentacji

Stosowane formy przekazu

Struktura wystąpienia

Rola prowadzącego

Skuteczna komunikacja w poszczególnych fazach wystąpienia

Przygotowanie przed prezentacją – czyli „niezbędnik” prelegenta

Praktyczne ćwiczenia pracy z głosem i ciałem wspierające siłę przekazu

Sposoby na zbudowanie pozytywnego pierwszego wrażenia

Nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego

Techniki zjednywania sobie publiczności

Wywoływanie i zwiększanie napięcia emocjonalnego u słuchaczy

Umiejętność autoprezentacji i dostosowanie jej do celu wystąpienia

Elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla skutecznego komunikatu: gestykulacja, ruch ciała, głos, mimika, itp

Sposoby na uatrakcyjnienie prezentacji: przerywniki, dygresje, anegdoty, żarty

Techniki odpowiadania na pytania słuchaczy.

Trudne sytuacje i wyzwania – jak sobie z nimi radzić:

Zawarcie kontraktu z grupą

Plan/organizacja wystąpienia

Nieoczekiwane problemy techniczne i wpadki

Brak zainteresowania/trudni słuchacze

Znaczenie nieformalnych celów grupy dla przebiegu wystąpienia

Fazy procesu grupowego i ich wpływ na reakcje słuchaczy

Emocje a wystąpienia publiczne:

Możliwe podłoża lęków przed wystąpieniami;

Praktyczne metody na radzenie sobie z tremą;

„Kotwiczenie” wewnętrznych zasobów;

Rola oddechu w pracy z emocjami;

Istota świadomej komunikacji;

Praktyczne ćwiczenia z ciałem, oddechowe i relaksacyjne dla zbudowania spokojnej i – naturalnej postawy prelegenta.

Metodyka

Szkolenie prowadzone w formie aktywnych warsztatów

Wykład, prezentacja, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Ćwiczenia praktyczne z kamerą

Analiza nagrania, dyskusja, wnioski i zalecenia

Cena obejmuje:

Uczestnictwo w szkoleniu oraz materiał filmowy ze szkolenia

Materiały szkoleniowe dla uczestnika (podręcznik i zestaw ćwiczeń)

Przerwy kawowe, lunch

Wynajem studia lub sali szkoleniowej

Bezpłatne konsultacje w czasie 2 tyg. od zakończenia szkolenia

Mowa ciała w biznesie

mowa-ciala-biznesKomunikacja niewerbalna to najistotniejszy składnik aktu komunikacji. Treść, do której zwyczajowo przywiązujemy największą wagę, stanowi procentowo najmniejszą część przekazu. Umiejętność poprawnej interpretacji gestów i świadomego operowania nimi, umiejętność operowania barwą głosu oraz intonacją pozwalają w zdecydowany sposób podnieść skuteczność procesu komunikacji.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad fenomenem ludzkiego ciała? Nad jego możliwościami i ograniczeniami? Czy traktujesz je jako doskonałe narzędzie, dzięki któremu możesz osiągnąć dosłownie wszystko – w biznesie, w handlu, na forum publicznym, w kontaktach zawodowych i prywatnych? Czy wiesz, jaką siłę kryją w sobie gesty, mimika twarzy, spojrzenie? Naucz się, jak czerpać korzyści z umiejętnego komunikowania się „poza słowami”. Ze świadomego i skutecznego wpływania na innych poprzez to, co nie mieści się w języku. Sam będziesz zaskoczony, jak wiele możesz osiągnąć – zwiększyć sprzedaż, pozyskać kontrahenta, przekonać innych do swojego pomysłu czy racji.

Cele
Celem tego wyjątkowego szkolenia jest zwiększenie świadomości wpływu jaki ma mowa ciała na stosunki międzyludzkie. Dzięki niemu dowiesz się, jak osiągnąć lepsze rezultaty w kontaktach zawodowych oraz zwiększyć skuteczność działania w biznesie.

Uczestnicy
To wyjątkowe szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, pracowników firm marketingowych, prezesów firm, właścicieli prywatnych spółek, usługodawców itp. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak w prosty sposób skutecznie interpretować zachowania innych dzięki umiejętności odczytywania znaków wypływających z mowy ciała.

Korzyści
Dzięki wzięciu udziału w szkoleniu, dowiesz jak:
♦ odczytywać gesty innych i umiejętnie stosować je samemu
♦ operować barwą głosu i intonacją, zwiększając przychylność słuchaczy
♦ świadomie interpretować zachowania innych i wpływać na nie
♦ zwiększyć siłę swojego przekazu, stosując odpowiednie gesty
♦ zwracać uwagę słuchaczy na to, co istotne
♦ przekonywać ich do własnych racji, planów, zamierzeń
♦ wpływać na rozmówcę poprzez mowę ciała
♦ zwiększyć skuteczność działania za pomocą sugestii
♦ być słuchanym, skupiać na sobie uwagę innych
♦ rozpoznawać cudze kłamstwa na podstawie mowy ciała
♦ być wiarygodnym

Program szkolenia
Znaczenie mowy ciała w relacjach biznesowych
Interpretowanie sygnałów wysyłanych na pośrednictwem ruchów ciała: gesty, mimika, pozycja ciała, dotyk.
Rola dystansu fizycznego – co oznacza i komunikuje?
Kontakt wzrokowy – podtrzymywanie uwagi
Techniki czytania z twarzy i oczu klientów i partnerów biznesowych.
Techniki wpływania na rozmówcę poprzez mowę ciała
Analiza komunikatu werbalnego i niewerbalnego
Sytuacja rozdźwięku pomiędzy oboma komunikatami
Rozpoznawanie kłamstwa na podstawie mowy ciała – sposoby skutecznego demaskowania
Odczytywanie ukrytych intencji
Gest przywitania w biznesie a charakter i osobowość partnera dialogu
Techniki pozyskiwania sympatii rozmówcy
Podtrzymywanie dyskusji
Operowanie głosem – modulacja, barwa, intonacja
Sugestia a mowa ciała – czyli na co chcemy zwrócić uwagę rozmówcy, a co pominąć
Manipulacja a realizacja własnych zamierzeń

Metodyka
Szkolenie prowadzone w formie aktywnych warsztatów
Wykład, prezentacja, ćwiczenia indywidualne i grupowe
Ćwiczenia praktyczne z kamerą
Analiza nagrania, dyskusja, wnioski i zalecenia

Cena obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu oraz materiał filmowy ze szkolenia
Materiały szkoleniowe dla uczestnika (podręcznik i zestaw ćwiczeń)
Przerwy kawowe, lunch
Wynajem studia lub sali szkoleniowej
Bezpłatne konsultacje w czasie 2 tyg. od zakończenia szkolenia